Aquamar

Aquamar is een allround kennispartner op het gebied van desinfectie van water, lucht en oppervlakken. Kenmerkend voor onze werkwijze zijn een no nonsense benadering en oplossingsgerichtheid. En dat werkt, getuige onze vele branchespecifieke oplossingen op het gebied van legionellabestrijding, waterbehandeling en zwembadtechniek.

In de eigen Research en Developmentafdeling werkt Aquamar op innoverende wijze aan het oplossen van de meest gevarieerde problemen op het gebied van microbiologische vervuiling. Hierbij werkt Aquamar vaak nauw samen met de grote Nederlandse kennisinstellingen. Na een gedegen testperiode, soms op locatie, worden de eigen ontwerpen in productie genomen. Bij elk microbiologisch probleem gaat Aquamar de uitdaging aan.