LegionellapreventieWij zoeken oplossingen voor uw Legionellaprobleem langs de kortste weg. Wij onderscheiden door eenvoudige beheersplannen en heldere logboeken. Altijd denken we na over inpassing in uw organisatie. Elke situatie vraag om zijn specifieke aanpak.

Is er Legionella geconstateerd in uw leidingnetwerk, dan halen we dat er gegarandeerd uit. Met zo min mogelijk overlast voor eventuele aanwezigen in het pand. In overleg plannen wij reinigingen op de tijd die u het best uitkomt. Legionellamonsters laten wij uitsluitend verzorgen door diverse geaccrediteerde laboratoria.

Wij verzorgen:

  • Risicoanalyse, beheersplan en logboek
  • Verwijdering van de legionellabacterie uit uw leidingen
  • Preventieve plaatsing van systemen voor bestrijding van de Legionellabacterie
  • Geaccrediteerde monstername Legionella sp.